Dịch vụ đám mây để tự động nhận dạng reCAPTCHA, hCaptcha và các loại captcha khác

Rẻ hơn tối thiểu 2 lần và nhanh hơn tới 30 lần
so với các dịch vụ nhận diện thủ công

Tại sao chúng tôi được lựa chọn

Độ chính xác cao, tiết kiệm ngân sách và tốc độ siêu nhanh
99% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$115 Tiết kiệm trung bình hàng tháng khi nhận diện 2000 captcha trong ngày
10.2 giây Thời gian nhận diện captcha trung bình
99% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$99 Tiết kiệm trung bình hàng tháng khi nhận diện 2000 captcha trong ngày
11.2 giây Thời gian nhận diện captcha trung bình
87% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$24 Tiết kiệm trung bình hàng tháng khi nhận diện 2000 captcha trong ngày
0.81 giây Thời gian nhận diện captcha trung bình

Những ưu thế của chúng tôi

Rẻ hơn 2-3 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CapMonster.cloud hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Tiện ích mở rộng trên trình duyệt

Captcha được nhận dạng tự động trên trình duyệt Chrome ở chế độ nền.
Hãy cài đặt tiện ích mở rộng và quên đi sự tồn tại của captcha.

Rẻ hơn 2-3 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CapMonster.cloud hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Tiện ích mở rộng trên trình duyệt

Captcha được nhận dạng tự động trên trình duyệt Chrome ở chế độ nền.
Hãy cài đặt tiện ích mở rộng và quên đi sự tồn tại của captcha.

Use cases

$ SEO
Sneaker Sneaker Trading
Pie-chart Market Research
Social Social Media
Cart Shopping
% Sales
Shield Insurance Services
Target Lotteries
Bomb Games
Building columns Financial Servises
V Testing
Rocket More

Tại sao chúng tôi được tin tưởng

10 năm Kinh nghiệm của chúng tôi về thị giác máy tính và học bằng máy móc
>15.000 Khách hàng từ 88 quốc gia sử dụng các dịch vụ và phần mềm của chúng tôi mỗi ngày
Top 50 Chúng tôi nằm trong số top 50 dịch vụ tạo lưu lượng truy cập nhiều nhất trong cộng đồng Node.JS

Giá

Giá 1.000 lần giải Tỷ lệ thành công Tốc độ
reCAPTCHA v2
99%
10 s
$0,04*
image
$0,6
token
99%
10 s
reCAPTCHA v3
99%
5 s
$0,9 99%
5 s
reCAPTCHA Enterprise
97%
11 s
$0,04*
image
$1
token
97%
11 s
reCAPTCHA Enterprise
yahoo spotify
98%
10.5 s
$0,04*
image
$4
token
98%
10.5 s
hCaptcha
99%
11 s
$0,02
image
$0,8
token
99%
11 s
FunCaptcha
Beta
91%
13 s
$0,6 91%
13 s
GeeTest
Beta
92%
23 s
$0,6 92%
23 s
Cloudflare Turnstile
99%
10 s
$0,8 99%
10 s
Captcha
99%
0.8 s
$0,3 99%
0.8 s

Đảm bảo

Nếu bạn không thích chất lượng dịch vụ do dịch vụ cung cấp, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ được hoàn lại tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng

Những câu hỏi thường được đặt ra

Kết nối CapMonster.cloud đến chương trình của tôi như thế nào?

Trong chương trình bạn sử dụng để gửi captcha cần phải tìm trường " Chìa khóa dịch vụ nhận dạng "và sao chép tới đó mã chìa khóa này

Việc trừ tiền trong số dư tài khoản diễn ra như thế nào?

Chúng tôi tính phí cho bạn $ 0,0003 đối với mỗi captcha nhân với hệ số độ tin cậy của mạng thần kinh luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do đó, giá captcha thực tế thấp hơn $ 0,0003. Theo thống kê của chúng tôi, hệ số tin cậy trung bình là 87%.

Nhận diện reCaptcha v2 и v3 có được hỗ trợ không?

Hiện tại, CapMonster Cloud nhận diện captcha văn bản và reCaptcha v2, chúng tôi sẽ sớm bổ sung hỗ trợ reCaptcha v3 trong thời gian gần nhất

Nhận dạng funCaptcha có được hỗ trợ không?

Hiện tại, chỉ có loại nhiệm vụ được hỗ trợ khi đề xuất biến động vật thành tư thế đứng.

API của những dịch vụ nào được hỗ trợ?

CapMonster Cloud hỗ trợ API của các dịch vụ: Anti-Captcha (v1.0, v2.0), RuCaptcha, RipCaptcha, 2Captcha, BypassCaptcha, DeathByCaptcha

Làm sao để kiểm tra rằng dịch vụ đã nhận diện captcha của tôi?

Chuyển đến trang thử nghiệm và tải lên hình ảnh có chứa captcha. Kết quả nhận diện sẽ được hiển thị trên trang đó.