Dịch vụ đám mây nhận diện captcha tự động

Rẻ hơn tối thiểu 2 lần và nhanh hơn tới 30 lần
so với các dịch vụ nhận diện thủ công

Tại sao chúng tôi được lựa chọn

87% Tỷ lệ nhận diện captcha thành công trung bình
$24 Tiết kiệm trung bình hàng tháng khi nhận diện 2000 captcha trong ngày
0.81 giây Thời gian nhận diện captcha trung bình

Những ưu thế của chúng tôi

Rẻ hơn 2-3 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CapMonster.cloud hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Rẻ hơn 2-3 lần so với dịch vụ nhận diện thủ công

Chúng tôi không sử dụng con người trong quá trình nhận diện, do đó không trả chi phí nhân công, toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động.
Chính nhờ vậy mà chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên thị trường.

Tương thích với mọi chương trình

CapMonster.cloud hoạt động với API của các dịch vụ nhận diện captcha thủ công phổ biến.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập khóa trong phần mềm của bạn.

Nhận diện hơn 1000 captcha mỗi phút

Thời gian trung bình để nhận diện captcha mất ít hơn 1 giây, bất kể thời gian trong ngày hay mức tải của dịch vụ

Không có bất kỳ rủi ro nào

Bạn chỉ thanh toán tiền cho captcha đã được nhận diện. Độ tải của máy chủ không ảnh hưởng đến giá.

Tại sao chúng tôi được tin tưởng

10 năm Kinh nghiệm của chúng tôi về thị giác máy tính và học bằng máy móc
>15.000 Khách hàng từ 88 quốc gia sử dụng các dịch vụ và phần mềm của chúng tôi mỗi ngày
Top 50 Chúng tôi nằm trong số top 50 dịch vụ tạo lưu lượng truy cập nhiều nhất trong cộng đồng Node.JS

Giá cả

1.000 ReCaptcha
$0,6
1.000 hCaptchas
$0,8
1.000 Captcha
$0,3
1.000 FunCaptchas BETA
$0,6
1.000 geeTest captchas BETA
$0,6

Đảm bảo

Nếu như bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ được cung cấp, chúng tôi đảm bảo việc hoàn trả các khoản tiền của bạn trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua hàng

Những câu hỏi thường được đặt ra

Kết nối CapMonster.cloud đến chương trình của tôi như thế nào?

Trong chương trình bạn sử dụng để gửi captcha cần phải tìm trường " Chìa khóa dịch vụ nhận dạng "và sao chép tới đó mã chìa khóa này

Việc trừ tiền trong số dư tài khoản diễn ra như thế nào?

Chúng tôi tính phí cho bạn $ 0,0003 đối với mỗi captcha nhân với hệ số độ tin cậy của mạng thần kinh luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Do đó, giá captcha thực tế thấp hơn $ 0,0003. Theo thống kê của chúng tôi, hệ số tin cậy trung bình là 87%.

Nhận diện reCaptcha v2 и v3 có được hỗ trợ không?

Hiện tại, CapMonster Cloud nhận diện captcha văn bản và reCaptcha v2, chúng tôi sẽ sớm bổ sung hỗ trợ reCaptcha v3 trong thời gian gần nhất

Nhận dạng funCaptcha có được hỗ trợ không?

Hiện tại, chỉ có loại nhiệm vụ được hỗ trợ khi đề xuất biến động vật thành tư thế đứng.

API của những dịch vụ nào được hỗ trợ?

CapMonster Cloud hỗ trợ API của các dịch vụ: Anti-Captcha (v1.0, v2.0), RuCaptcha, RipCaptcha, 2Captcha, BypassCaptcha, DeathByCaptcha

Làm sao để kiểm tra rằng dịch vụ đã nhận diện captcha của tôi?

Chuyển đến trang thử nghiệm và tải lên hình ảnh có chứa captcha. Kết quả nhận diện sẽ được hiển thị trên trang đó.